Packaging กันสนิมสำหรับงานขนย้ายเครื่องจักร/ย้ายไลน์ผลิต/อุปกรณ์โลหะ

ถุงกันสนิม VCI ZERUST สำหรับการขนย้ายเครื่องจักร

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อทดแทดแรงงานมนุษย์ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เครื่องจักรแต่ละแบบก็จะมีโครงสร้างและชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะที่ต้องอาศัยการบำรุงดูแลในแต่ละรอบการใช้งาน ไปจนถึงการซื้อเปลี่ยนใหม่หากชิ้นส่วนเหล่านั้นใช้งานมาหนักเกินกว่าที่จะบำรุงรักษาให้กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม ปัญหาที่มักพบในกิจกรรมเหล่านี้คือช่วงที่มีการถอดชิ้นส่วนออกมารอการบำรุงรักษา หรือต้องการขนย้ายเครื่องจักรไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทดแทน ช่วงการขนย้ายนี้หากไม่มีการปกป้องที่ดีพอ เครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะจะมีโอกาสเป็นสนิมได้ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้น เช่น ค่าขัดล้างสนิม , ค่า Reject เป็นต้น บรรจุภัณฑ์กันสนิมเครื่องจักรจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ หากตัวบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอในการลดปฏิกิริยาการเกิดสนิมกับเครื่องจักร จะกลายเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์สำหรับกันฝุ่นเท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์กันสนิมเครื่องจักรได้อย่างสิ้นเชิง

เราสามารถพบการใช้ packaging สำหรับขนย้ายเครื่องจักรกับบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ต้องมีการขนย้ายเครื่องจักรทางเรือ ซึ่งยิ่งต้องระวังเรื่องสนิมที่เกิดจากไอทะเลที่มีความเค็มสูงมาก ง่ายต่อการเกิดสนิมกับเครื่องจักร การมีบรรจุภัณฑ์กันสนิมสำหรับการขนย้ายเครื่องจักรและมีหีบห่อกันสนิมขนย้ายเครื่องจักรจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมได้ก่อนที่จะถึงมือลูกค้า เช่นเดียวกับโครงการที่มีการย้ายไลน์ผลิต ในช่วงขนส่งเครื่องจักรก็มีโอกาสเกิดสนิมระหว่างทางได้เช่นกัน จึงต้องพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับย้ายไลน์ผลิต (Move Production Line) เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการแก้ไขปัญหาเรื่องสนิมที่เกาะกินเครื่องจักรเหล่านั้น

Painpoints / Problems

 • มีการใช้น้ำมันทาผิวเครื่องจักรเพื่อกันเรื่องสนิม แต่เสียทั้งแรงงาน เสียทั้งเวลา ในการทาและการล้างน้ำมันก่อนเอาเครื่องจักรไปติดตั้งเพื่อใช้งาน

 • สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่กับสภาพอากาศที่ชื้น ต้องแข่งกับเวลาในการขนย้ายชิ้นส่วนและประกอบ เพื่อลดโอกาสการเกิดสนิม ถ้ามีการใช้บรรจุภัณฑ์กันสนิมเครื่องจักรที่ดีมากพอ จะช่วยให้บริหารจัดการเรื่องเวลาได้ยืดหยุ่นขึ้น ไม่ต้องแข่งกับเวลาจนรีบเร่ง

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะบางประเภท หากเกิดสนิมแล้วเมื่อนำไปประกอบจะทำให้กลไกทำงานของเครื่องจักรภาพรวมไม่สมบูรณ์

 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรชิ้นนั้นไป เกิดความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพสินค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับผู้ขายเครื่องจักรชิ้นนั้น

Benefits

 • การใช้บรรจุภัณฑ์กันสนิมเครื่องจักรโดยตรงจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงและเวลามากกว่าการใช้น้ำมันทาผิวเครื่องจักรหรือชิ้นส่วน

 • บรรจุภัณฑ์สำหรับย้ายไลน์ผลิต (Move Production Line) แบบพร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องการแรงงานที่มีฝีมือ

 • มีโอกาสที่นำ บรรจุภัณฑ์กันสนิมสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร กลับมาใช้ซ้ำกับงานขนย้ายเครื่องจักรครั้งถัดไปได้ (หากยังไม่หมดอายุการใช้งาน) ทำให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้น

Recommended Products to solve this problem

How to use the products

  • สำหรับพลาสติกกันสนิม VCI แบบผืนและฟิลม์ยืดกันสนิม VCI ให้นำไปหุ้มเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์โลหะให้ครอบคลุมทั้งหมด ผนึกทุกด้านที่มีช่องอากาศด้วยเทปรัด เพื่อให้โมเลกุล VCI ไม่กระจายตัวออกไปด้านนอก โดยโมเลกุล VCI เหล่านี้จะแพร่ไปหุ้มผิวโลหะเพื่อต้านการปฏิกิริยาการเกิดสนิมจากความชื้นในอากาศ

  • กระดาษกันสนิม ใช้ห่อชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะ แบบแยกชิ้น โดยจะแต่งทรงกระดาษพับหุ้มตามรูปทรงของอุปกรณ์โลหะชิ้นนั้นให้รอบทิศเพื่อให้โมเลกุล VCI ทำงานอยู่ภายใน ก่อนนำไปบรรจุลงหีบห่อรอการเคลื่อนย้าย

สรุป

การใช้บรรจุภัณฑ์กันสนิมเครื่องจักร ที่มีโมเลกุล VCI ห่อหุ้มพื้นผิวโลหะช่วยลดการเกิดสนิมนั้น เป็นวิธีการที่แพร่หลายในประเทศชั้นนำหลายประเทศ เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเรื่องสนิม ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Major Auto Manufacturer มีการเปลี่ยนวิธีการสนิมไปใช้พลาสติกกันสนิม VCI ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 6 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องสนิม ดังนั้นบรรจุภัณฑ์กันสนิมสำหรับการขนย้ายเครื่องจักรจึงเป็นทางเลือกที่ดีเลิศสำหรับโรงงานผลิตที่มีการใช้เครื่องจักร มีการขนย้ายเครื่องจักร มีการย้ายไลน์การผลิต ที่กำลังประสบปัญหากับสนิมเครื่องจักรนั้น ให้ได้นำไปพิจารณาเลือกใช้เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กร

Application อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

ZERUST Capsule แก้สายกีต้าร์เป็นสนิม

กันสนิมเครื่องดนตรี

ถุงกันสนิมสำหรับใส่ปืน ZERUST VCI 2

กันสนิมปืน อาวุธยุทโธปกรณ์

ซีรัส แคปซูล กันสนิมตู้ Control

กันสนิมแผงวงจร/ตู้คอนโทรล

มั่นใจ วัสดุป้องกันสนิม คุณภาพดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา

สั่งซื้อ สอบถาม ขอรายละเอียด

พูดคุยกับเราได้ ผ่านทาง

Get in Touch

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.

Quicklinks

Get in Touch

Visit Our Social Media

ZERUST Authorized Dealer

Zerust-VCI-Capsule-จากอเมริกา

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.