วัสดุกันสนิมท่อส่งแก๊ส ท่อน้ำมัน Flange ถังเก็บน้ำมัน

ZERUST เทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ท่อส่งน้ำมัน ถังเก็บน้ำมัน

ในระบบจ่ายแก๊สและของเหลวเช่นน้ำมัน ส่วนประกอบที่ต้องพบคือระบบท่อต่าง ๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งโดยมากแล้วจะมีรอบในการเข้าไปตรวจสอบและดูแลในเรื่องของความแข็งแรง ได้แก่ ตัวข้อต่อต่าง ๆ, ผนังท่อ , จุดยึดต่าง ๆ ฯลฯ ไปจนถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการจ่ายและการรั่วซึม (leak) เรื่องที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้คือภาวะการเกิดสนิมตามบริเวณจุดต่อต่างๆของท่อ โดยเฉพาะการต่อแบบเชิงกล เช่นการยึด Bolt เป็นต้น ซึ่งพบได้ทั้งตามท่อแก๊สและถังเก็บน้ำมัน วัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน ที่มักพบสำหรับพวกบริเวณจุดเชื่อมต่ออย่างหน้าแปลน Flange ก็จะใช้เป็น Tape พิเศษพันโดยรอบ และอีกประเภทก็จะเป็นพวกน้ำยากันสนิมเคลือบท่อแก๊ส ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นเทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด แต่การใช้วัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันประเภทนี้ปัญหาที่พบได้แก่

 • ประเภทที่เป็น Epoxy ราคาจะสูงและใช้งานได้ยาก
 • ประเภทที่เป็น Tape จะใช้ป้องกันความชื้นได้ชั่วคราว ความชื้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปสร้างสนิมได้ในระยะยาวอยู่ดี และการใช้ Tape เป็นวัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน ไม่สามารถป้องกันน็อต ,Bolt และรอยเชื่อมได้ และตัวเทปเองสามารถเผยอลอกออกได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน
 • ประเภทที่เป็น Hot Melt Thermoplastic (กาวร้อน) ต้องการแรงงานฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ เพราะต้องมีใช้ร่วมกับเครื่องมือเฉพาะทาง และต้องทำใบ permit แบบ “Hot Work” ในการเข้าทำงาน

ที่กล่าวมาข้างต้น จะพบปัญหาเวลาถึงรอบที่เข้าไปตรวจสอบ (inspection) และการบำรุงรักษา (Routine Maintenance) ต้องแกะเอาวัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน เหล่านี้ออกเท่านั้นสำหรับการทำงาน เมื่อจบกระบวนการตรวจสอบ ต้องทำการปิดเข้าไปใหม่ ทำให้เสียทั้งเวลา แรงงาน และค่าวัสดุพวก Epoxy , Tape, Hot Melt Thermoplastic , น้ำยากันสนิมเคลือบท่อแก๊ส

เทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน ที่พบว่าใช้ได้ดีคือการหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก VCI ซึ่งพบว่าต้นทุนต่าง ๆ ในการแก้ไขเรื่องสนิมกับท่อแก๊สและถังเก็บน้ำมัน ลดลงกว่าการใช้วัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน ข้างต้น ประหยัดทั้งเวลา และแรงงานในการติดตั้ง อีกทั้งไม่ต้องการฝีมือแรงงานเฉพาะทาง สามารถเปิดปิดได้ในช่วงขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในแต่ละจุด ทำไม่มี Waste เกิดขึ้น

Painpoints / Problems

 • เทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันที่ใช้วิธีทาสีกันสนิมหรือทาน้ำยาเคลือบกันสนิมกับบริเวณหน้าแปลน Flange ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปราศจากการเตรียมพื้นผิวก่อนทาให้เหมาะสม

 • งานพวกแท่นขุดเจาะกลางทะเล โครงสร้างนอกชายฝั่ง (offshore platform) หรืองานอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ไอจากทะเลและความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงๆ จะเป็นตัวเร่งการเกิดสนิมกับระบบท่อและ Flange งานประเภทนี้ คาบเวลาในการเข้าดูแลรักษาจะมีความถี่ในหลัก “เดือน” ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง

 • หนึ่งในเทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันโดยปกติแล้วจะมีการใช้ Semi-solid tape ซึ่งเป็นเทปที่เป็น wax/petrolatum พันบริเวณหน้าแปลน Flange ซึ่งก็ทำหน้าที่กันสนิมได้ดี แต่ในทุกๆรอบการตรวจสอบและการบำรุงรักษาแบบ Routine Maintenance กับตัวหน้าแปลน Flange ต้องรื้อเทปเหล่านี้ออกเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูแลเรื่องสนิมทุกครั้ง เมื่อตรวจสอบจบก็ติดเทปเข้าไปใหม่ ทำให้เสียทั้งแรงงานและค่าวัสดุ อีกทั้งความเหนียวและความเยิ้มของเทปเหล่านี้ นำพาไปสู่การติดฝุ่นจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในท่อได้ (Contaminant) เช่นเดียวกับการใช้ Epoxy Coating น้ำยากันสนิมเคลือบท่อแก๊ส ก็ต้องอาศัยการนำสิ่งที่ Coat นั้นออกไป เพื่อเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง

Benefits

ZERUST Flange Saver benefit
 • สะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าการวิธีการพันเทปและการ Coating แรงงานที่ยังไม่ได้ฝึกอบรม ยังสามารถใช้เวลาเพียงแค่ 5-7 นาทีในการหุ้ม และสามารถแกะออกโดยใช้เวลา 1-2 นาที (สำหรับกรณีที่จะเปิดออกมาตามรอบที่เข้าตรวจสอบบำรุงรักษา)

 • ป้องกันสนิมที่หัวน็อต Bolt และพวกรอยเชื่อมที่วิธีการแบบพันเทป ไม่สามารถทำได้ เพราะอนุภาค VCI ได้แพร่กระจายไปปกคลุมป้องกันสนิมได้ทุกซอกทุกมุม

 • บางรุ่นสามารถใช้งานได้นานกว่า 2 ปี สำหรับงานที่เจอภาวะอากาศอันเลวร้ายอย่าง Offshore Platform ทำให้ประหยัดต้นทุนในการดูแลเรื่องสนิมที่เกิดตามท่อต่างๆ และอัตราการเกิดสนิมต่ำกว่าการใช้เทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันแบบเดิม เช่น เทปพัน ฯลฯ

Recommended Products to solve this problem

How to use the products

  • หุ้มเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของท่อแก๊สและถังเก็บน้ำมัน เช่น หน้าแปลน Flange , รอยเชื่อม ฯลฯ ผนึกทุกด้านที่มีช่องอากาศด้วยเทปกาวรัด เพื่อให้โมเลกุล VCI ไม่กระจายตัวออกไปด้านนอก โดยโมเลกุล VCI เหล่านี้จะแพร่ไปหุ้มผิวโลหะเพื่อต้านการปฏิกิริยาการเกิดสนิมจากความชื้นในอากาศ

สรุป

ZERUST Flange Saver - Anti Corrosion Reward

เทคโนโลยีกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมันที่ใช้เป็น Zerust VCI  ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก NACE ด้านนวัตกรรม และจาก Petrobras ด้าน Cost Saving เพราะมีผลทดสอบและการใช้งานในระยะยาวมาแล้วหลายโครงการทั่วโลกพบว่าสะดวกกว่า,ประหยัดกว่า,ไวกว่า,ประสิทธิภาพดีกว่า การใช้วัสดุกันสนิมท่อแก๊ส ถังเก็บน้ำมัน แบบดั้งเดิมอย่างน้ำยากันสนิมเคลือบท่อแก๊ส , เทปพัน , กาวร้อน เป็นต้น

Application อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

ZERUST VCI Bags สำหรับขนย้ายเครื่องจักร

กันสนิมงานขนย้ายเครื่องจักร

VCI bags for Auto Parts

กันสนิมปืน อาวุธยุทโธปกรณ์

ZerustYellowPackaging

กันสนิมวัสดุเหล็ก โลหะ

มั่นใจ วัสดุป้องกันสนิม คุณภาพดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา

สั่งซื้อ สอบถาม ขอรายละเอียด

พูดคุยกับเราได้ ผ่านทาง

Get in Touch

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.

Quicklinks

Get in Touch

Visit Our Social Media

ZERUST Authorized Dealer

Zerust-VCI-Capsule-จากอเมริกา

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.