Packaging กันสนิมสำหรับ Mold แม่พิมพ์โลหะ

จำหน่ายวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

โรงงานที่รับขึ้นรูปสิ่งของหรือชิ้นงาน เช่น โรงงานหล่อพลาสติก โรงงานหล่อคอนกรีต โรงงานแผ่นพื้น โรงงาน Pre-cast เป็นต้น จะมีการใช่แม่พิมพ์ (Mold) ที่ทำจากโลหะ และพบว่ามีหลาย ๆ โรงงานมีแม่พิมพ์หลาย ๆ แบบ และหยิบนำออกมาใช้พิมพ์ตามโจทย์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละโรงงานก็จะต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บแม่พิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อรอเอามาสับเปลี่ยนนำมาใช้ตามโจทย์ที่แตกต่างกัน ช่วงนี้เองที่พบปัญหาที่สำคัญคือ แม้เก็บในห้องอย่างดีแล้วก็ตาม แม่พิมพ์โลหะเหล่านี้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความชื้นในอากาศจะทำให้เกิดสนิม ในยามที่ต้องเปลี่ยนเอาแม่พิมพ์เหล่านี้ออกมาใช้งาน ก็ต้องมาเสียเวลากับการล้างสนิมออก ทำให้มี Lead Time ในการผลิตนานขึ้น เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิต ซึ่งมักเกิดคำถามที่ว่า Mold เป็นสนิมทำยังไงดี ? จึงเกิดวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การสร้างโกดังสำหรับเก็บ Mold โดยเฉพาะไปจนถึงการวางระบบควบคุมความชื้นในอากาศ แต่วิธีการที่พบว่าดีที่สุดก็คือการใช้วัสดุกันสนิมแบบเฉพาะทางนั่นเอง

โรงงานที่มีแนวคิดที่จะลดต้นทุนเหล่านี้ออกไปมักใช้ วัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ เพราะนอกจากจะลดต้นทุนการกำจัดสนิมแล้ว ยังลดความเสี่ยงจากกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดหรือมิติที่บิดเบี้ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานหล่อชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำในเรื่องของ Dimension ดังนั้น Packaging กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวงการผลิตที่ต้องใช้แม่พิมพ์โลหะ ซึ่งรูปแบบที่พบก็จะเป็นการใช้วัสดุที่เป็น VCI แปรรูปออกมาเป็นถุงกันสนิมใส่ Mold แม่พิมพ์ และ กระดาษกันสนิมสำหรับ Mold แม่พิมพ์ สำหรับใช้เป็นวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะเป็นหลัก เพื่อนำมาตอบคำถามที่ว่า Mold เป็นสนิมทำยังไงดี ? นั่นเอง

Painpoints / Problems

 • ในช่วงที่มีการเปลี่ยน Mold จะมี Lead Time ในการเตรียม Mold ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปติดตั้งกับเครื่องจักรผลิต ต้องเสียเวลาในส่วนนี้มากขึ้นในการขัดล้างหรือซ่อมแซมส่วนที่เป็นสนิมถ้าเทียบกับการใช้ Packaging กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

 • ในวงการผลิตที่มีกระบวนการหล่อขึ้นรูป แต่ละโรงงานมีการให้เช่าแม่พิมพ์โลหะระหว่างโรงงานกัน การที่แม่พิมพ์เกิดสนิมขึ้น นอกจากสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับเจ้าของ Mold แล้ว อาจเสียโอกาสทางการค้าในกรณีที่ต้องแข่งกันกับคู่แข่งในการส่งมอบ Mold เพราะต้องมาเสียเวลาให้กับการล้างสนิมก่อนส่งมอบ

 • คราบสนิมของแม่พิมพ์สามารถไปติดกับชิ้นงานได้ ซึ่งถ้าชิ้นงานนี้เล็ดลอดออกไปถึงมือลูกค้า จะทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้านั้นตกต่ำลง เช่นกรณีที่ผลิตแผ่นรั้วสำเร็จรูปคอนกรีต ซึ่งโครงการบางแห่งซื้อไปใช้สร้างรั้วที่จบในตัว ไม่ต้องฉาบ ไม่ต้องทาสี (หรือผลิตออกมาแบบมีสีในตัว) หากแผ่นรั้วสำเร็จรูปไปถึงหน้างานแล้วพบว่ามีคราบสนิม จะทำให้โครงการเหล่านั้นเกิดการ Rework ต้องมากเก็บงานรั้วจนเสียเวลามากขึ้น และมีต้นทุนมากขึ้น

 • หากไม่แก้ไขปัญหาเรื่องสนิมเลย ไม่มีการใช้ วัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ ความขรุขระของสนิมที่เกาะอยู่บนแม่พิมพ์โลหะ ทำให้ชิ้นงานที่หล่ออกมามีผิวที่ไม่เรียบ ลูกค้าจะไม่ยอมรับสินค้าเหล่านั้น โดน Reject จนต้องผลิตใหม่

Benefits

 • ลดระยะเวลาในการเตรียมแม่พิมพ์โลหะ (Mold) ก่อนที่จะนำไปติดตั้งกับเครื่องจักรการผลิต

 • มีค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่พิมพ์โลหะลดลง

 • วัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ ใช้งานได้ง่ายกว่าวิธีที่ต้องมาชะโลมน้ำมัน

 • Packaging กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ มีอายุการใช้งานนาน 1 ปี หากยังไม่เกินเวลาดังกล่าว สามารถเวียนใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ ทำให้ยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Recommended Products to solve this problem

How to use the products

  • สำหรับพลาสติกกันสนิม VCI แบบผืนและฟิลม์ยืดกันสนิม VCI ให้นำไปหุ้มเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์โลหะให้ครอบคลุมทั้งหมด ผนึกทุกด้านที่มีช่องอากาศด้วยเทปรัด เพื่อให้โมเลกุล VCI ไม่กระจายตัวออกไปด้านนอก โดยโมเลกุล VCI เหล่านี้จะแพร่ไปหุ้มผิวโลหะเพื่อต้านการปฏิกิริยาการเกิดสนิมจากความชื้นในอากาศ

  • กระดาษกันสนิม ใช้ห่อชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะ แบบแยกชิ้น โดยจะแต่งทรงกระดาษพับหุ้มตามรูปทรงของอุปกรณ์โลหะชิ้นนั้นให้รอบทิศเพื่อให้โมเลกุล VCI ทำงานอยู่ภายใน ก่อนนำไปบรรจุลงหีบห่อรอการเคลื่อนย้าย

สรุป

การใช้ถุงกันสนิมใส่ Mold แม่พิมพ์ และ กระดาษกันสนิมสำหรับ Mold แม่พิมพ์ มีบทบาทอย่างมากในการเป็นวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะสำหรับวงการผลิตแบบหล่อขึ้นรูปสิ่งของต่างๆ เพราะทดสอบแล้วพบว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตและบำรุงรักษาได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและช่วยให้ผู้รับผิดชอบด้านงานผลิตหรืองานบำรุงรักษามีผลการทำงานประจำปีที่ดีขึ้น บรรลุผลตาม KPI หรือ OKR ที่ท่านเหล่านี้ได้รับมอบหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือบริษัท CEP Cummins Engine Plant มีการใช้ Packaging กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันสนิมไปได้ปีละ 3.9 ล้านบาท โดยไปลดในส่วนของค่าวัสดุแบบเดิมที่ใช้ในการแก้ไข/ป้องกันสนิมได้ 12% และลดในส่วนของค่าแรงงานในการแก้ไข/ป้องกันสนิมได้ถึง 30%

Application อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

VCI bags for Auto Parts

กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

ZERUST VCI Bags สำหรับขนย้ายเครื่องจักร

กันสนิมงานขนย้ายเครื่องจักร

ถุงกันสนิมสำหรับใส่ปืน ZERUST VCI 2

กันสนิมปืน อาวุธยุทโธปกรณ์

ZerustYellowPackaging

กันสนิมวัสดุเหล็ก โลหะ

มั่นใจ วัสดุป้องกันสนิม คุณภาพดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา

สั่งซื้อ สอบถาม ขอรายละเอียด

พูดคุยกับเราได้ ผ่านทาง

Get in Touch

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.

Quicklinks

Get in Touch

Visit Our Social Media

ZERUST Authorized Dealer

Zerust-VCI-Capsule-จากอเมริกา

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.