Packaging กันสนิมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
(Auto Parts) เครื่องยนต์และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ

VCI bags for Auto Parts

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์จะมีกระบวนการผลิตที่ต้องพึ่งพาการนำชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto Parts) จาก OEM เพื่อเข้ามาประกอบที่ตัวโรงงานหลัก หัวใจของการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ OEM เหล่านี้ก็คือเรื่องของคุณภาพของชิ้นส่วนเหล่านั้น นอกจากชิ้นส่วนต้องมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ถูกต้องแล้ว ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต้องถึงมือลูกค้าอย่างไร้สนิม ในทำนองเดียวกับตลาดอะไหล่รถยนต์มือสอง หากมีการเก็บชิ้นส่วนรถไว้ไม่ดีพอจนเกิดสนิม ทำให้ราคาขายต่อจะตกต่ำลงกว่าอะไหลที่ดูดีมีสนิมน้อย

วิธีการป้องกันการเกิดสนิมก็จะมีแตกต่างกันไป ที่พบเห็นในอดีตก็จะมีการชะโลมน้ำมันที่พื้นผิวซึ่งถือเป็นวัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ได้ระดับหนึ่ง และเก็บลงหีบห่อปิดมิดชิดให้ดีจนเกิดเป็นชุด Packaging กันสนิมอะไหล่รถยนต์ และบางแห่งต้องอยู่ในตู้หรือห้องที่มีการควบคุมความชื้นเพื่อกันสนิมเหล็ก อย่างไรก็ตามการขนส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ที่เป็นระยะทางไกลและใช้เวลานาน มีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้าย ก็ต้องการการปกป้องเรื่องสนิมที่มากขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าบางจุดของชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto Parts) วิธีการชะโลมน้ำมันจะไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดสนิมอยู่ดี จึงมีการพัฒนาวิธีการกันสนิมแบบใช้วิธีการคลุมหรือหุ้มด้วยถุงกันสนิมใส่ชิ้นส่วนยานยนต์ (VCI bags for auto parts) หรือกระดาษกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ถือว่าเป็นวัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ในการลดปัญหาการเกิดสนิมเหล่านี้ได้ดีกว่าการใช้ของเหลว (น้ำมัน) ทาชะโลมผิว

Painpoints / Problems

  • ต้นทุนในการป้องกันสนิมด้วยวิธีการชะโลมน้ำมันเป็นตัวเลขที่สูง เพราะนอกจากมีกระบวนการทาแล้ว ต้องมีกระบวนการล้างน้ำมันออกจากชิ้นส่วนอีก ในขณะที่ปัญหาของสนิมก็ยังเกิดขึ้นในจุดที่น้ำมันเข้าไม่ถึง ซึ่งวิธีกันสนิมแบบนี้ทำได้ไม่ดีพอถ้าเทียบกับการใช้ Packaging กันสนิมอะไหล่รถยนต์

  • ลูกค้ารับไม่ได้กับเรื่องสนิมจนต้อง Reject ชิ้นส่วนเหล่านั้น ทำให้เกิด Cost ขึ้นกับ OEM และทำให้ภาพลักษณ์ดูแย่ลงถ้าเทียบกับ OEM ที่บริหารจัดการเรื่องสนิมได้ดีกว่า

  • ชิ้นส่วนยานยนต์บางอย่าง ไม่สามารถที่จะชะโลมน้ำมันได้เลย (เป็นข้อกำหนดจากโรงงานประกอบยานยนต์) หากไม่ได้ใช้วัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ ก็ต้องมีระบบการควบคุมความชื้นขณะเก็บใน Stock เพื่อกันสนิมเหล็ก ก่อนที่จะนำมาเข้ากระบวนการประกอบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องควบคุมความชื้นเหล่านี้เกิดขึ้น

Benefits

  • การใช้วัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบถุงกันสนิมใส่ชิ้นส่วนยานยนต์ (VCI bags for auto parts) พบว่ามีต้นทุนต่ำกว่าถ้าเทียบกับการใช้วิธีดั้งเดิมแบบทาน้ำมัน

  • สามารถป้องกันการเกิดภาวะขึ้นสนิมแบบฉับพลัน (Flash-corrosion) ได้ดีสำหรับการกองเก็บใน Container

  • เมื่อหุ้มถุงกันสนิมใส่ชิ้นส่วนยานยนต์ (VCI bags for auto parts) หรือ กระดาษกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถป้องกันสนิมได้เป็นระยะเวลานานถึง 1 ปี โดยที่ไม่ต้องมีการทำงานซ้ำซ้อนแบบวิธีการดั้งเดิมแบบทาน้ำมัน

Recommended Products to solve this problem

How to use the products

  • สำหรับพลาสติกกันสนิม VCI แบบผืนและฟิลม์ยืดกันสนิม VCI ให้นำไปหุ้มชิ้นส่วนยานยนต์ให้ครอบคลุมทั้งหมด แล้วใช้เทปรัดไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้โมเลกุล VCI ไม่กระจายตัวออกไปด้านนอก โดยโมเลกุล VCI เหล่านี้จะแพร่ไปหุ้มผิวโลหะเพื่อต้านการปฏิกิริยาการเกิดสนิมจากความชื้นในอากาศ

  • กระดาษกันสนิม ใช้ห่อชิ้นส่วนยานยนต์แบบแยกชิ้น โดยจะแต่งทรงกระดาษพับหุ้มตามรูปทรงชิ้นส่วนโลหะชิ้นนั้นให้รอบทิศ เพื่อให้โมเลกุล VCI ทำงานอยู่ภายใน ก่อนนำไปบรรจุลงหีบห่อรอการเคลื่อนย้าย

สรุป

มีกรณีศึกษามากมายจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับโรงงานผลิตยานยนต์ที่ใช้วัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่เป็น VCI อย่างถุงกันสนิมใส่ชิ้นส่วนยานยนต์ (VCI bags for auto parts) หรือ กระดาษกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ และแปรรูปแบบอื่นๆ พบว่าทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องสนิมต่อปีได้มาก เช่น บริษัท Major US auto manufacturer ทำตัวเลขการประหยัดได้ถึง 3 ล้านบาท สำหรับต้นทุน Rework cost และ Scrap cost ซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึ่งพอใจ 100% ทำให้ตลาดของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีทิศทางที่ใช้วัสดุกันสนิมชิ้นส่วนยานยนต์กันมากขึ้น แทนที่จะไปใช้วิธีการกันสนิมแบบดั้งเดิมที่วุ่นวายกว่าและมีต้นทุนสูงกว่า

Application อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายวัสดุกันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

กันสนิม Mold แม่พิมพ์โลหะ

ZERUST VCI Bags สำหรับขนย้ายเครื่องจักร

กันสนิมงานขนย้ายเครื่องจักร

ถุงกันสนิมสำหรับใส่ปืน ZERUST VCI 2

กันสนิมปืน อาวุธยุทโธปกรณ์

ZerustYellowPackaging

กันสนิมวัสดุเหล็ก โลหะ

มั่นใจ วัสดุป้องกันสนิม คุณภาพดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา

สั่งซื้อ สอบถาม ขอรายละเอียด

พูดคุยกับเราได้ ผ่านทาง

Get in Touch

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.

Quicklinks

Get in Touch

Visit Our Social Media

ZERUST Authorized Dealer

Zerust-VCI-Capsule-จากอเมริกา

© 2021-2025 Antirustland.com All rights reserved.